بوم گردی کیمه
Image

1) برای قطعی کردن رزرو جهت اقامت، پرداخت کل هزینه الزامی است.

2) اقامت یک کودک زیر ۵ سال رایگان می‌باشد.

1) تا 7 روز قبل از زمان رزرو شده هیچ مبلغی کسر نمی‌گردد.

2) از 7 روز تا 3 روز قبل، 50% هزینه اقامت کسر می‌گردد.

3) از 3 روز قبل تا زمان ورود تمام هزینه اقامت کسر می‌گردد.

4) در صورت لغو رزرو روزهای پیک (نوروز و تعطیلات رسمی) در هر روزی، تمام هزینه اقامت کسر می‌گردد.